Вхід

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.

Історичні події

  • user warning: Table './bukovin1_novselu/captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT into captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, '447990880a94f0024ccb21925640dfda', '54.80.87.166', 1539708490, 'user_login_block', '6cfd6ec53080d68bd3345b880cf873b4', 0, 0) in /var/www/oftenupdated/data/www/novoselitsa.com/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 99.
  • user warning: Table './bukovin1_novselu/captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE captcha_sessions SET token='68da6558212027bb851733fe56a9ff05' WHERE csid=10670209 in /var/www/oftenupdated/data/www/novoselitsa.com/sites/all/modules/captcha/captcha.module on line 216.
  • user warning: Table './bukovin1_novselu/captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT status FROM captcha_sessions WHERE csid = 10670209 in /var/www/oftenupdated/data/www/novoselitsa.com/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 129.
  • user warning: Table './bukovin1_novselu/captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT status FROM captcha_sessions WHERE csid = 10670209 in /var/www/oftenupdated/data/www/novoselitsa.com/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 129.
  • user warning: Table './bukovin1_novselu/captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE captcha_sessions SET timestamp=1539708490, solution='HXmYr' WHERE csid=10670209 in /var/www/oftenupdated/data/www/novoselitsa.com/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 111.

МОЙСЕЙ АНТОНІЙ АРКАДІЙОВИЧ

Народився 4 квітня 1981 р. у с. Тарасівці Новоселицького р-ну Чернівецької обл. Представник третьої генерації істориків. Кандидат історичних наук (2005); доцент (2008), доктор історичних наук (2011), заступник декана з міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин (03-10 2012).

         У 1998 р. вступив за співбесідою на перший курс історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2003 р. закінчив історичний факультет, отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Історія". У листопаді 2003 р. вступив в стаціонарну аспірантуру Чернівецького національного університету; 14 березня 2005 р. достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальності "Етнологія" на тему «Румунські дослідники традиційної культури населення Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Календарна обрядовість східнороманського населення Буковини у контексті етнокультурних контактів другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.» в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України.

Є виконавчим редактором міжнародного наукового журналу «Буковинський журнал історії та культурної антропології», членом редколегії міжнародних журналів «Романославіка» (Бухарест, Румунія), «Кодрул Космінулуй» (Сучава, Румунія); координатор видання спецвипуску журналу «Народна творчість та етнографія» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології, присвяченого румунській етнології. Є членом українсько-румунської комісії з історії, археології, етнографії і фольклору Національної академії наук України, Товариства румунської етнології (АСЕР), Товариства румунських славістів (Бухарест), Буковинського етнографічного товариства (Чернівці). У 2009 р. виграв Короткотерміновий грант у сфері гуманітарних наук для науковців Росії, України та Білорусії Американської ради наукових співтовариств (м. Нью-Йорк, США). Автор міжнародного проекту «Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму на Буковині» виграного ЧНУ у рамках Спільної операційної програми «Румунія - Україна - Молдова 2007-2013» із загальним бюджетом в 1.500.000 Євро. Відзначений стипендією Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених на 2013 р.

Є автором 4 наукових монографій, 2 брошур з історії рідного краю, 6 методичних посібників та рекомендацій. Автор 135 наукових робіт. Наукові статті опубліковані у провідних українських етнологічних ("Народна творчість та етнографія", "Етнічна історія народів Європи" та ін.) та румунських журналах: "Романославіка" (Бухарест), «Аліморь. Журнал етнології та культурної антропології» (Бухарест), "Етнологічна пам'ять" ("Memoria etnologica") (Бая Маре), "Російська філологія" ("Filologia Rusа") (Бухарест) та ін. Тематика наукових досліджень: загальна етнологія, історіографія етнології, взаємовпливи у сфері традиційної культури українського та східнороманського населення Буковини, процеси етнокультурної ідентичності у прикордонних. регіонах. Викладає лекційні курси: «Історіографія етнології», «Культурна антропологія Європи», «Етнопсихологія», «Календарна обрядовість населення України» та ін.

Відзначений преміями ректора Чернівецького національного університету за вагомі наукові здобутки (2006) та достроковий захист докторської дисертації (2011), почесними грамотами ЧНУ та Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації.

У 2012 р. отримав звання «Людина року» за рейтингом газети «Молодий буковинець» та сайту molbuk.ua.

 

Праці: Сіміон Флоря Маріан – етнограф Буковини. – Чернівці: Рута, 2003. – 160 с.; Традиційна культура населення Буковини у працях румунських дослідників ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці: Рута, 2005. – 320 с.; Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. – Чернівці: Друк-Арт, 2008. – 320 с.: іл.; Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. – Чернівці: Друк-Арт, 2010. – 304 с.: іл.; Етнологічні експедиції та студентська етнографічна практика: Навч. посібник. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2010. – 324 с. (у співавт.); Проблеми етнокультурної ідентичності української меншини Сучавського повіту Румунії // Народна творчість та етнографія. – Київ. – 2008. - № 1. – С. 113-120; Картографування явищ народного календаря (на матеріалах мантичних обрядів східнороманського та українського населення Буковини) // Memoria Ethnologica. Revistă de patrimoniu etnologic şi memorie culturală. – 2008. - № 26-27. – A. VIII. – P. 15-27; Складові етнокультурної ідентифікації в українсько-румуно-молдавській прикордонній зоні (на прикладі українців Сучавського повіту Румунії та східнороманського населення Чернівецької області України) // Буковинський журнал. – 2009. - № 1-2. – С. 177-191; Початок професійних польових етнографічних досліджень. Становлення методу включеного спостереження // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут. – 2009.- Т. 1 (27). – С. 124-139; Сучасні вимоги до оснащення етнографічної експедиції технічними та матеріальними засобами // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут. – 2009.- Т. 1 (27). – С. 157-167 (у співавт.); Ремінісценції архаїчних статевих ініціальних ритуалів східнороманського та українського населення Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2010. – Т. 2 (30). – С. 212-223; Зимние карнавальные традиции восточнороманского населения Буковины в научном творчестве Георгия Спатару // Alimori. Journal of Ethnology and Antropology. – Bucureşti. – 2009. – Vol. 1. – N. 1. – P. 59-64; Tradiţii calendaristice ale românilor bucovineni semnalate de surse medievale scrise // Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina. – Suceava. – 2009. – A. XXXIV-XXXVI. – P. 205-211; Зимняя карнавальная обрядность восточнороманского населения Буковины. Некоторые историографические аспекты // Codrul Cosminului. – 2011. – A. XVII. – № 1. – P. 37-47; Moisei A. Bucovina – zonă de contact cultural interetnic ucraineano-român // Filologie Rusă. Modernismul rus în contextul modernismului european. – Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. – 2006. – A. XXII. – P. 225-237.
 
Література.: Щербій Г. Пошук витоків народного календаря // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 3. – С. 129-130; Костючок П. Народний календар румунів і молдаван Буковини – через призму віщування та магії // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Зелена Буковина. – 2009. – Т. 2 (26). – С. 364-366; Масан О. Духовна культура східнороманського населення Буковини // Буковинський журнал. – 2010. – № 1. – С. 285; Olteanu A. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини // Romanoslavica. – Bucureşti. – 2009. – P. 348-349; Kozholianko Gh. Investigation of the traditional culture of Romanians in Ukraine // Alimori. Journal of Ethnology and Antropology. – Bucureşti. – 2009. – Vol. 1. – N. 3. – P. 93-94; Петрова Н. Дослідження народного календаря румунів і молдаван Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Прут. – 2010. – Т. 1 (29). – С. 309-312; Пивоваров С. Нова праця, присвячена дослідженню традиційної культури румунів і молдаван Буковини // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Київ. – 2010. – Вип. 31. – С. 130-132; Костючок П. Буковинська етнографічна зона у новому науковому висвітленні // Народознавчі зошити / Інститут народознавства НАН України. – Львів. – 2010. – Зош. № 5-6 (95-96). – С. 788-789; Кожолянко Г. Дослідження звичаєвої та обрядової культури буковинців // Питання історії України: Зб. наук. праць. – Чернівці: Технодрук, 2010. – Т. 13. – С. 258-259; Olteanu A. O nouă pătrundere în cultura tradiţională a românilor din Ucraina // Alimori. Journal of Ethnology and Antropology. – Bucureşti. – 2010. – Vol. 1. – N. 4. – P. 109-110; Пернай Н. Антоній Мойсей: докторський ступінь це лише початок // Слово правди. – Новоселиця. – 2011. – № 12 (25 березня). – С. 5; Гринюк В. Наймолодший доктор наук в університеті // Молодий буковинець. – 2011 (14 квітня). – С. 12.